Понад 40% с/г українських земель можуть втратити родючість

Вчені Інституту географії НАН України провели дослідження «Вплив концентрації сільськогосподарських земель на суспільство і навколишнє середовище в Україні».

Згідно з даними, за 2017 – 2020 роки ґрунт виснажився на 6-9%, в особливості від кукурудзи, в Чернігівській, Сумській, Рівненській, Волинській та Львівській областях. Цей показник є найбільшим по Україні. Тенденція до зменшення від культур, які виснажують ґрунт спостерігається в Херсонській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській і Запорізькій областях.

До основної причини збільшення посівних площ під ці культури вчені відносять інтенсивну сільськогосподарську діяльність компаній. Дані культури – кукурудза, соняшник, ріпак і соя є прибутковими. У 2020 році тільки 10 найбільших агрохолдингів контролювали 2,66 млн із / г земель.

Підсумком такої «агресивною» с/г діяльності є деградація ґрунт, погіршення якості ґрунтових і поверхневих вод, а також втрата біорізноманіття територій.

«Для того, щоб запобігти таким небезпечним екологічним наслідкам, уряд та приватні компанії повинні сприяти впровадженню технології органічного сільського господарства, технології мінімального обробітку ґрунту (no-till), а також точного землеробства, яке зменшить витрати пестицидів та мінеральних добрив. Крім цього, Кабмін повинен розробити програму та план дій щодо виведення з інтенсивного використання вже деградовані землі», — стверджує Михайло Амосов, експерт із землекористування ГО Екодія.